Pożar samochodów - Przechód

  • Drukuj

24 maja 2020 roku około godz. 01:03 dyżurny SKKP PSP w Nysie odebrał zgłoszenie o pożarze samochodów osobowych w miejscowości Przechód.

Do zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG PSP nr 1 Nysa, zastęp OSP Korfantów oraz zastęp OSP Przechód.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że doszło do pożaru czterech samochodów osobowych, wiaty o konstrukcji drewnianej z wydzieloną częścią gospodarczą oraz jednym stanowiskiem na auto. Przybyłe na miejsce zdarzenia jednostki JOP zastały pożar w pełni rozwinięty. Na miejscu nie było osób poszkodowanych.

Działania ratowniczo-gaśnicze polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu czterech prądów wody: jednego prądu wody w obronie budynku gospodarczego oraz trzech prądów wody w natarciu na pożar samochodów i wiaty, zbudowaniu zasilania w wodę z hydrantu, który znajdował się na terenie działań, oświetleniu terenu działań. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do schładzania spalonych pojazdów, palące się elementy wynoszono z wiaty w bezpieczne miejsce przelewając je prądem wody, zarówno wiata jak i pojazdy zostały ponownie sprawdzone - nie stwierdzono osób poszkodowanych,