Licznik odwiedzin

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj16
Wczoraj69
W ciągu tygodnia234
W ciągu miesiąca1778
Odwiedzin ogółem514742

Powered by Kubik-Rubik.de
Czwartek, 23 Marzec 2023
08:52:39

Komenda Powiatowa PSP w Nysie

 

Wprowadzenie

Po wielowiekowej niewoli prastara piastowska Ziemia Opolska wraca do Macierzy. Rozpoczyna się okres odbudowy życia gospodarczego i społecznego. Na terenach głównie zachodniej części Opolszczyzny, opuszczonej przez Niemców, osiedla się ludność napływająca z terenów wschodnich i Polski centralnej. Wyzwolenie Nysy datowane na dzień 24 marca 1945r. spowodowało formowanie się struktur państwowych na ziemiach odzyskanych. W tym też czasie rozpoczęło się funkcjonowanie struktur ochrony przeciwpożarowej na terenie Nysy, która skupiona była przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Pierwszym starostą powiatu nyskiego był Wincenty Karuga. Natomiast pierwszym Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych był ppłk. poż. Tadeusz Płazak, który funkcję tę pełnił od 1946r. do 30 maja 1975r.

Na terenie powiatu nie funkcjonowała żadna syrena elektryczna . W 1947r. dla potrzeb poprawy stanu alarmowania zakupiono pierwszych 7 syren alarmowych.

30 września 1945r wysłano pismo do Urzędu Wojewódzkiego Śląsko – Dąbrowskiego Inspektoratu Straży Pożarnych w Katowicach, w sprawie udzielenia subwencji na utrzymanie Zawodowej Straży Pożarnej w Nysie.

W dniu powołania jednostka mieściła się w strażnicy przy ul. Szopena posiadała sprzęt i obsadę załogi w ilości 27 osób, w tym 18 - narodowości polskiej, 9 - narodowości niemieckiej. Pierwszym komendantem ZSP w Nysie od 1 kwietnia 1945 został st. sierż. Władysław Zając. Od 15 sierpnia 1945 r. do 31 marca 1947 r. władze przejął Antonii Barcikowski, a potem kolejno 01 kwietnia 1947r. do 31 stycznia 1969 Józef Grabowski i od 01 lutego 1969 do 30 maja 1975 mjr Antonii Biliński.

Od początku istnienia ZSP mieściła się w zabytkowym budynku, w którym już za czasów niemieckich znajdowała się strażnica. Do modernizacji strażnicy z zabytkowego na bardziej funkcjonalny przyczynił się Komendant Rejonowy mjr Antonii Biliński. Z biegiem lat budynek jednostki ulegał częściowym modernizacją.

Od 1 stycznia 1968r. powołano Zawodowe Straże Pożarne w Głuchołazach 
i Paczkowie, których pierwszymi Komendantami byli: st. ogn. Józef Nawrocki (Głuchołazy)
i st. ogn. Zdzisław Radecki (Paczków).

W 1975 roku w wyniku ustawy o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz zmianie ustawy o radach narodowych, z dniem
01 czerwca 1975 roku zostały zlikwidowane powiaty. Doprowadziło to do likwidacji istniejących struktur ochrony przeciwpożarowej czyli Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Nysie.

Na podstawie Zarządzenia Nr 19/75 Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Opolu
z dnia 10 listopada 1975 roku powstało 15 rejonów pożarniczych w skład których m.in. weszły:

- Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Nysie oraz Zawodowa Straż Pożarna w Nysie, gdzie kolejno władze sprawowali od 01.06.1975r. do 30.11.1976r.  mjr Antoni Biliński

od 01.12.1976r. do 30.07.1995r. st. bryg. Jan Paluch, od 01.08.1995r. do 30.09.1998r.
bryg. Jan Boćwiński.

- Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Głuchołazach oraz Zawodowa Straż Pożarna
w Głuchołazach

- Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Paczkowie oraz Zawodowa Straż Pożarna
w Paczkowie

W 1990 roku w wyniku przemian społeczno – politycznych uchwalone zostały ustawy określające podział administracyjny kraju. Zostały zlikwidowane dotychczasowe komendy rejonowe i zawodowe straże pożarne. W ich miejsce została powołana jedna Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Nysie, której obszarem działania były miasta i gminy: Nysa, Głuchołazy, Otmuchów, Paczków oraz gminy: Łambinowice, Kamiennik, Pakosławice, Skoroszyce.

W miejsce Zawodowych Straży Pożarnych zostały powołane Oddziały Zawodowej Straży Pożarnej w: Nysie, Głuchołazach i Paczkowie. Taka sytuacja w zakresie organizacji zawodowych straży pożarnych istniała do dnia 01 lipca 1992 roku.

W czerwcu 1991 roku Sejm Polskiej Rzeczpospolitej przyjął ustawy zmieniającą diametralnie sprawy ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Straż z gaszenia pożarów stała się z dnia na dzień formacją odpowiedzialną za ratownictwo w szerokim zakresie działania. W związku
z nowymi uregulowaniami prawnymi z dniem 1 lipca 1992 roku straż pożarna uległa transformacji. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Nysie stała się Komendą Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, której komendantem został st. bryg. Jan Paluch po nim funkcję pełnił od 01 sierpnia 1995r do 30 września 1998r. bryg. Jan Boćwiński.
W skład komendy weszły trzy Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP będące oddzielnymi jednostkami organizacyjnymi ( w miejsce Oddziałów Zawodowej Straży Pożarnej ).

Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP zostały powołane na terenie powiatu nyskiego obejmującego gminy: Nysa, Głuchołazy, Łambinowice, Skoroszyce, Pakosławice, Paczków, Kamiennik, Otmuchów. Pierwszymi dowódcami byli:

- w Nysie – mł. kpt. Jan Błaszczyk

- w Paczkowie – kpt. Tadeusz Tokarczyk

- w Głuchołazach – asp. Janusz Pabiś

Od 1 stycznia 1999 roku w wyniku zmian ustawowych ponownie powstały powiaty co doprowadziło do zmian w strukturach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Na nowo powstała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, a Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze przestały być oddzielnymi jednostkami organizacyjnymi.